KaPla-HRM

H2HRM - Nova kadrovska kultura

Storitve

Najpomembnejši potencial podjetij predstavljajo človeške sposobnosti. Razvijati jih je potrebno načrtno in sistematično, zato si v KaPli HRM prizadevamo, da posameznikove veščine uskladimo s poslovnimi cilji podjetja. Zavedamo se, da konkurenčna prednost podjetja izvira iz njegove temeljne dejavnosti in lastnega znanja.

 

Zato strankam ponujamo različne poslovne modele:

Nakup in implementacijo programske rešitve, ki jo je razvilo podejtje KaPla HRM 

  ali 

Outsorsing obračuna plač:

  • obračun plač,
  • izdelava in pošiljanje plačilnih listin,
  • poročanje pristojnim inštitucijam,
  • priprava plačilnih nalogov,
  • priprava temeljnic za glavno knjigo…
  • honorarji,
  • podjemne pogodbe,
  • najemnine…

 

Pripravo analiz gibanja in strukture stroškov dela.

 

 

eKaPla

Svetovanje
Nagrajevanje, upravljanje znanj
Zunanje izvajanje obračuna plač
Implementacija lastne programske rešitve
Najem programske opreme kot storitev

Partnerji

petrol sportina iskra-esv Impal
 
 

©2015 -2018 KaPla HRM