KaPla-HRM

H2HRM - Nova kadrovska kultura

H2HRM - Nova kadrovska kultura

H2HRM - Nova kadrovska kultura

 

Nova kadrovska kultura pomeni odlične ljudi za odlično podjetje. Izhajamo iz našega imena, ki je sestavljeno  iz H2H  - Human to Human (človek človeku ali človeško do ljudi) in HRM – Human Resources Management (upravljanje  s človeškimi viri). Podjetja upravljanje s kadri prepogosto omejijo na osnovno kadrovsko evidenco, nadzor prisotnosti in storilnosti ter obračun plač. Pravi kadrovski menedžment se tu šele začne.

Za podjetje je pomembno , da ima jasno zastavljene cilje, ki jih uresničujejo zaposleni. Ti imajo svoje osebne poslovne cilje, ki jih je treba postavljati, meriti in spremljati. Tako zaposleni in podjetje postajajo učinkovitejši. Dobro in odgovorno poslovanje navadno sovpada z dobro organizacijsko kulturo in z dobrim vzdušjem v podjetju. Ko so izpolnjeni ti pogoji, se lahko pohvalimo, da kadrovska kultura deluje.

Mi vam pomagamo storiti še korak dlje. Poskrbimo za splet kadrovskih storitev in ukrepov, ki prispevajo k urejenemu poslovanju. Poleg tega vam pomagamo ustvariti kadrovsko kulturo, ki zaposlene motivira k odličnemu delu. Svetujemo, kako s pravimi ukrepi doseči motiviranost, širjenje znanj in kompetenc, kreativnost in smisel.

Soritve

  • Upravljanje s kadri
  • Kadrovsko svetovanje
  • Informatizacija upravljanja s kadri 
  • Upravljanje in informatizacija znanj 
  • Upravljanje plačne politike 
  • Merjenje poslovne učinkovitosti 
  • Svetovanje pri postavljanju in obvladovanju ciljev

 

eKaPla

Svetovanje
Nagrajevanje, upravljanje znanj
Zunanje izvajanje obračuna plač
Implementacija lastne programske rešitve
Najem programske opreme kot storitev

Partnerji

petrol sportina iskra-esv Impal
 
 

©2015 -2018 KaPla HRM