KaPla-HRM

Storitve

Najpomembnejši potencial podjetij predstavljajo človeške sposobnosti. Razvijati jih je potrebno načrtno in sistematično, zato si v KaPli HRM prizadevamo, da posameznikove veščine uskladimo s poslovnimi cilji podjetja. Zavedamo se, da konkurenčna prednost podjetja izvira iz njegove temeljne dejavnosti in lastnega znanja.

 

Zato strankam ponujamo različne poslovne modele:

Nakup in implementacijo programske rešitve, ki jo je razvilo podejtje KaPla HRM 

  ali 

Outsorsing obračuna plač:

  • obračun plač,
  • izdelava in pošiljanje plačilnih listin,
  • poročanje pristojnim inštitucijam,
  • priprava plačilnih nalogov,
  • priprava temeljnic za glavno knjigo…
  • honorarji,
  • podjemne pogodbe,
  • najemnine…

 

Pripravo analiz gibanja in strukture stroškov dela.

 

eKaPla

Svetovanje

Nagrajevanje, upravljanje znanj

Zunanje izvajanje obračuna plač

Implementacija lastne programske rešitve

Najem programske opreme kot storitev

Partnerji

petrol sportina iskra-esv
 
 

©2015 KaPla HRM